Voorgeschiedenis

 

In 2003 is in Baarlo de werkgroep Kunst en Cultuurpromotie opgericht om meer aandacht en publiciteit te geven aan het kunst- en cultuuraanbod in Baarlo. Al werkende is de groep steeds meer tot de conclusie gekomen dat een minder vrijblijvende en meer professionele, structurele en op continuïteit gerichte aanpak gewenst is. Dit zowel wat betreft het uitdragen van de kunst en cultuur en het stimuleren en ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen/activiteiten als waar het gaat om het behoud van kunstwerken en van het culturele erfgoed in brede zin.

 

Als eigenaar en beheerder van het gemeentelijk kunstbezit, als hoeder van het cultureel erfgoed en als beleidsverantwoordelijke voor al hetgeen zich op dit terrein afspeelt zal de gemeente hierin een voortrekkersrol moeten spelen.

 

De werkgroep is van oordeel dat het ontwikkelen van een nieuwe aanpak en de realisering van het gewenste beleid het beste kan plaatsvinden vanuit een op te richten  stichting welke dan gemeentebreed actief zal moeten zijn. Zo’n stichting kan een adviesfunctie hebben ten aanzien van het gemeentelijk beleid en zich tevens bezighouden met het stimuleren, ondersteunen en (mede) uitvoeren van concrete activiteiten.