Dit fotoarchief biedt een exclusieve verzameling foto's  in full colour van diverse activiteiten.Al het materiaal is afkomstig van professionele en amateurfotografen. 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van "stichting kunst en cultuur Baarlo" is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site  voor commerciële doeleinden te gebruiken.2009 ALBERT NEUHUYS

 

De aanleiding voor deze uitgave door onze stichting is een expositie op kasteel d’Erp te Baarlo in 2009 over Albert Neuhuys. Het boek geeft de lezer een impressie van het leven en het werk van de schilder en van de Haagse/Larense School waartoe hij behoorde. 

Afbeeldingen van kasteel d’Erp bijvoorbeeld laten zien hoe het kasteel er uitzag aan het begin van de twintigste eeuw toen de schilder er enige tijd woonde en werkte. 

In een beknopte uitgave kan eenieder die niet of nauwelijks op de hoogte is van het werk van Albert Neuhuys zich een beeld vormen van zijn schildertrant zonder dat het boek pretendeert een diepgaande kunstzinnige beschouwing te geven.

 

Klik hier voor een foto overzicht.2010 Boek "Kunst in beeld"

De directe aanleiding voor het samenstellen van dit boek was de zorg voor ons erfgoed na het opgaan van de gemeente Maasbree in de nieuwe gemeente Peel en Maas in 2010. 

In de dorpen Maasbree en Baarlo die tot voor kort de gemeente Maasbree vormden, bevinden zich diverse kunstwerken in de openbare ruimte. Ook het gemeentehuis kan bogen op een interessante collectie waar de kasteelschilderijen in kasteel d’Erp in Baarlo onderdeel van uitmaakten. Een groot gedeelte van deze collectie verblijft in depot en is onzichtbaar voor het publiek. Er waren tot nu toe geen mogelijkheden om deze kunst onder de aandacht van het publiek te brengen. 

De Stichting Kunst en Cultuur streeft ernaar met de afbeeldingen in dit boek een representatieve afspiegeling te geven van de kunst van de oude gemeente Maasbree. Volledig kan dit boek uiteraard niet zijn. Er is wel gestreefd naar volledigheid bij de verzamellijst van alle kunstobjecten zoals die in het bezit waren van Baarlo en Maasbree. Het boek zal een blijvende herinnering zijn aan de vele kunstschatten van de voormalige gemeente Maasbree.Klik hier voor een foto overzicht.
In 2013 organiseerde Stichting Kunst en Cultuur Baarlo een fotowedstrijd voor leerlingen van de Baarlose basisscholen. Het doel was de jeugd op een creatieve manier meer oog te laten krijgen voor de natuur in de eigen omgeving. 

Om de leerlingen te informeren en enthousiast te maken voor dit project zijn er door Jan van Soest – een ervaren amateurfotograaf en lid van de Stichting Kunst en Cultuur – een aantal gastlessen gegeven op de diverse basisscholen. De grote verscheidenheid van de natuur in en rond Baarlo werd belicht en er werden vele tips gegeven om goede foto’s te maken. 

Uit de vele ingezonden foto’s werd door een jury een selectie gemaakt van vijftig foto’s voor een expositie in kasteel d’Erp in Baarlo en deze werd geopend door de burgemeester van Gemeente Peel en Maas mevrouw W. Delissen-Tongerlo.

 

Klik hier voor een foto overzicht
Voor het eerst werd door de Stichting Kunst en Cultuur Baarlo in september 2015 het “Rondje Kunst Baarlo” georganiseerd. De start hiervan vond plaats in het Multi Functioneel Centrum Baarlo, waar de bezoekers een folder konden verkrijgen. 

Een aantal Baarlose kunstenaars zetten de deuren van hun atelier open voor iedereen die kennis wilde maken met de artistieke diversiteit en kwaliteit die het dorp rijk is. Baarlo heeft van oudsher een opmerkelijk kunstklimaat en is met name nadat kunstenaar Shinkichi Tajiri zich hier vestigde, bekend geworden als kunstenaarsdorp. Naast Shinkichi Tajiri mochten kunstenaars als Jan Stekelenburg en Albert Neuhuys het dorp hun thuis noemen.  

Over de kunstenaars die tegenwoordig hun artistieke werkzaamheden vanuit Baarlo uitvoeren is echter veel minder bekend. Deze (relatieve) onbekendheid van de hedendaagse kunstenaars vormt de voornaamste aanleiding voor het organiseren van Rondje Kunst Baarlo, welke bestaat uit een wandel- en fietsroute langs de ateliers van de diverse kunstenaars en kunstenaarscollectieven. In de  diverse ateliers is er een grote variatie aan kunstvormen te bezichtigen waaronder schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, smeedkunst, fotografie en textiele werkvormen

 

Klik hier voor een foto overzicht